Stora Gröndal

 

Foto: (Stockholms Stadsmuseum)


Stora Gröndal låg ovanför nuvarande Gröndalshamnen, Numera ligger där en förskola. Stora Gröndal (som gett stadsdelen dess namn) låg vid i östra Gröndal och blev i början av förra seklet en stor villa, Lindudden. 


 Läs mera ►


Egendomen omnämndes för första gången 1748 och friköptes 1779 från Hägerstens gård. 

I slutet av 1700-talet byggdes flera sommarherrgårdar i området bl a Charlottendal, Lövholmen, Stora Fågelsången och Blommensberg.


Copyright © 2003 - 2024 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE