Handel på Utkiksbacken

Utkiksbacken 17: På 1920 talet hade Carl Sander Bageri i bottenvåningen, senare hade Ove Dahl 1930-40 talet som hade en sybehörsaffär i huset, även Stockholms-bagarn. 

Under 60 talet fanns där en verkstad som förnicklade, jag minns att min far lämnade in båttillbehör där.

CarlSanderBageri

Utkiksbacken 18: Där låg en firma som sålde ved och kol till boende i området.

Ved


Utkiksbacken 20: till vänster, var ett vackert stort hus, i bottenvåningen låg en mjölkaffär och ägaren var en snäll man som på 1930-talet brukade bjuda alla barn i backen på bio.

 

Rooslivs entre

Sjöbjörnsvägen 17: Här låg R.Roos Livsmedel & charkuterier

CigarrJohan

Sjöbjörnsvägen 19: Tobaksaffären "Cigarr-Johan”.

Copyright © 2003 - 2023 All Rights Reserved Utkiksbacken21.sE